Uitgelicht

  1. We gaan voor een duurzame gemeente: duurzame lokale bedrijvigheid, mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. We willen dat onze gemeente in 2030 energieneutraal is.
  2. Goede zorg in de buurt, met meer aandacht voor elkaar. Iedereen krijgt passende ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel te nemen. 
  3. Inwoners kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissingen in de gemeente en hebben dan ook daadwerkelijk invloed: beginspraak.
  4. Armoede wordt bestreden, bij inkomensproblemen krijgen mensen passende hulp en bij de gemeente ontstaat een “uitrukmentaliteit” (snel helpen, geen weken wachten).
  5. We geven bewoners tips over wat zij zelf kunnen doen om energie en daarmee geld te besparen. Alle gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal.
  6. We willen de economische crisis onze kunst niet laten verschralen; creativiteit moet juist alle ruimte krijgen.
  7. Er is voldoende groen voor iedereen in de buurt. Wij gaan buurtbewoners helpen die hun straat of buurt willen vergroenen.
  8. In onze gemeente blijft het persoonsgebonden budget (PGB) bestaan!
  9. We gaan voor een sociale en tolerante gemeente waarin iedereen kansen krijgt: discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en we voeren een homo-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid.
  10. De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. Inwoners die iets willen op duurzaam of sociaal gebied, vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.