De gemeenteraad van Mook en Middelaar, wat is er aan de hand ?

De afgelopen tijd is er in de pers het een en ander verschenen over vermeende problemen binnen de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Het ging dan met name over de rol die de coalitie, gevormd door de DGP, PvdA en GroenLinks, zou hebben gespeeld in relatie tot de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw de Vito.

Omdat op meerdere vergaderverslagen en bijbehorende stukken geheimhouding lag was het niet mogelijk om deze zaak voor de bevolking van Mook en Middelaar duidelijk te maken, zonder dat er een strafbaar feit werd gepleegd. Dit had tot gevolg dat er veel halve waarheden en onwaarheden in de media kwamen.

Afgelopen dinsdag, 23 mei 2017, is er door de gemeenteraad daarom besloten om de geheimhouding op te heffen zodat er duidelijk gemaakt kan worden wat er nu precies aan de hand is en waar het probleem zit.

In het kort komt het hier op neer : in het voorjaar van 2017 moest de gemeenteraad een besluit nemen of er wel of niet een zorgcentrum in het hart van Mook gebouwd moest worden. ( Het vorige college van CDA en VVD was op dezelfde plek eveneens bezig geweest met een plan voor 36 zorgwoningen). De coalitiepartijen waren voor dit zorgcentrum voor dementerenden, de VVD, CDA en ZZP tegen. De uiteindelijke stemming in de raad bepaalde dat het centrum doorgang kon vinden.
In de aanloop naar die stemming is door beide kampen, voor- en tegenstanders, de publiciteit gezocht. De voorstanders hebben een folder verspreid waarin een tekening was opgenomen die volgens de VVD niet openbaar was.

De VVD heeft in een brief aan de burgemeester verschillende leden van de gemeenteraad en twee wethouders beschuldigd van het schenden van de geheimhouding. Uit onderzoek naar aanleiding van de brief is echter gebleken dat de tekening wel vrijelijk gebruikt kon worden.

Na het openbaren van alle informatie van de afgelopen periode hoopt GroenLinks dat er gewerkt kan worden aan het normaliseren van de verhoudingen binnen de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Groenlinks blijft het (onterecht) beschadigen van mensen voor politiek gewin verwerpelijk vinden.