Nieuws

GroenLinks presenteert algemene beschouwingen in filmvorm.

In de geest van de strategische toekomstvisie en de oproep van de burgemeester om als raadsleden vernieuwend te werken willen wij hiermee meteen een start maken. Onze fractievoorzitter Susan Doorenbos presenteerde vandaag haar algemene beschouwingen door de raad mee te nemen de gemeente  door!

De gemeenteraad van Mook en Middelaar, wat is er aan de hand ?

De afgelopen tijd is er in de pers het een en ander verschenen over vermeende problemen binnen de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Het ging dan met name over de rol die de coalitie, gevormd door de DGP, PvdA en GroenLinks, zou hebben gespeeld in relatie tot de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw de Vito.

Omdat op meerdere vergaderverslagen en bijbehorende stukken geheimhouding lag was het niet mogelijk om deze zaak voor de bevolking van Mook en Middelaar duidelijk te maken, zonder dat er een strafbaar feit werd gepleegd. Dit had tot gevolg dat er veel halve waarheden en onwaarheden in de media kwamen.

Afgelopen dinsdag, 23 mei 2017, is er door de gemeenteraad daarom besloten om de geheimhouding op te heffen zodat er duidelijk gemaakt kan worden wat er nu precies aan de hand is en waar het probleem zit.

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor Kindertelefoon

De positie van de Kindertelefoon staat onder druk. Via een landelijke inkoop werd de dienst voor de gemeente Mook en Middelaar afgenomen. Voor 2018 en later is dit niet meer het geval. GroenLinks vindt het belangrijk dat de Kindertelefoon beschikbaar blijft voor de kinderen in onze gemeente en alle kinderen in Nederland. In de commissievergadering Samenleving heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de positie van de kindertelefoon in de gemeente. De Kindertelefoon heeft alle gemeenten een aanbod gedaan om te blijven bestaan waar gemeenten voor 1 juni op moeten reageren. We hebben er voor gepleit om gebruik te maken van dit aanbod.

Lees verder

Regionale inkoop Wmo en Jeugd

Op 12 april heeeft onze fractievoorzitter Susan Doorenbos zich  laten informeren over het regionaal inkoopkader Wmo en Jeugd in aanwezigheid van wethouders, raadsleden en ambtenaren uit zeven gemeenten. De bijeenkomst was belegd in Heumen. In deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat de kostenbesparing ( nodig ivm een regionaal tekort van 4 miljoen op jeugdhulp) met name gezocht wordt in het verminderen van residentiële bedden voor jeugd. Dat wil zeggen dat kinderen wanneer ze uit huis geplaatst worden eerder naar een pleeggezin gaan of alsnog thuis blijven wonen met sterk verzwaarde ambulante hulp. Mooi uitgangspunt! 

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over veiligheid van burgers in Mook en Middelaar

Op uitnodiging van Susan Doorenbos zijn GroenLinks statenleden Carla Brugman en Andy Rossel op werkbezoek geweest in de gemeente Mook en Middelaar ( zie bericht d.d.11 januari 2017) . Het doel hiervan was o.a. aandacht te vragen voor de onveiligheid van burgers die ontstaat door  regels/bureaucratisering die te maken hebben met de specifieke ligging van Mook en Middelaar op de grens van Limburg en Gelderland.

De statenleden delen onze zorgen en hebben dit vertaald naar de volgende schriftelijke vragen. De gegeven antwoorden zijn ook bijgevoegd.

Bezoek GroenLinks Statenfractie aan Mook en Middelaar

Vandaag bezochten Carla Brugman en Andy Rossel, Limburgse statenleden voor GroenLinks onze prachtige gemeente. Fractievoorzitter Susan Doorenbos : 

Een zeer waardevolle en leuke bijeenkomst waarbij we als gemeentefractie (en Jo, raadslid uit Berg en Dal) beide statenleden van GL hebben bijgepraat over actuele onderwerpen betreffende onze mooie gemeente Mook en Middelaar. Met dank ook aan de burgemeester voor de extra input.

Pagina's