De motie "Right to challenge" in Mook en Middelaar: een van de eerste in Nederland!

Op 9 juli 2014 heeft de fractie Groenlinks de motie "Right to Challenge" ingediend in de gemeenteraad. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad van Mook en Middelaar aangenomen.

 

 

Right to Challenge geeft bewoners in een wijk de mogelijkheid de gemeente uit te dagen : zij staan voor hun mening dat ze een beter plan hebben dan de gemeente of de zorginstellingen. Voorbeelden kunnen heel divers zijn, zoals diensten aan mensen aanbieden die net niet zelf het huishouden draaiende kunnen houden, of een alternatieve vorm van dagbehandeling creëren. Als het plan beter is krijgen de initiatiefnemers voor deze (deel-)taak een budget uit de WMO-gelden en kunnen zij die taak uitvoeren.

 

De motie zorgt ervoor dat de gemeente actief mensen op de hoogte stelt van het uitdagingsrecht en hen zo nodig begeleidt en faciliteert bij de uitoefening van dat recht.

Het is nu aan de gemeente om de "right to challenge" in de gemeentelijke organisatie uitvoeringsgereed te maken.

 

Hoe dat concreet vorm krijgt blijft de fractie nauwlettend volgen!