De Zonatlas voor Mook en Middelaar is online !

Met een eenvoudige rekenmodule kan de burger zien of er voldoende zon op het dak staat, hoeveel zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden en wat het oplevert voor milieu en portemonnee. Daarnaast kan de geïnteresseerde burger meteen alle informatie vinden over lokale mogelijkheden en installatiebedrijven. Naast particulieren kunnen ook gemeenten en coöperaties met deze informatie aan de slag.

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, activeerden de Limburgse Gedeputeerde Bert Kersten en Groen-Links fractievoorzitter in de Provinciale Staten Carla Brugman namens de provincie Limburg een nieuw instrument om zonne-energie te stimuleren: de zonnekaart. Met de zonnekaart kunnen woningeigenaren en huurders per gemeente gemakkelijk inzicht krijgen in de mogelijkheden om op hun daken zonne-energie op te wekken. GroenLinks fractievoorzitter Carla Brugman is verheugd met de uitwerking van haar initiatief: “In februari vorig jaar ontving een motie van GroenLinks om een zonnekaart te ontwikkelen brede steun. Nu anderhalf jaar verder ligt er een instrument dat de mogelijkheden perfect inzichtelijk maakt. Burger, beurs en milieu kunnen samen optimaal profiteren.”

Voor de gemeente Mook en Middelaar is de zonnekaart te raadplegen via www.mookenmiddelaar.zonnekaart.nl