GroenLinks vraagt aandacht voor Kindertelefoon

De positie van de Kindertelefoon staat onder druk. Via een landelijke inkoop werd de dienst voor de gemeente Mook en Middelaar afgenomen. Voor 2018 en later is dit niet meer het geval. GroenLinks vindt het belangrijk dat de Kindertelefoon beschikbaar blijft voor de kinderen in onze gemeente en alle kinderen in Nederland. In de commissievergadering Samenleving heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de positie van de kindertelefoon in de gemeente. De Kindertelefoon heeft alle gemeenten een aanbod gedaan om te blijven bestaan waar gemeenten voor 1 juni op moeten reageren. We hebben er voor gepleit om gebruik te maken van dit aanbod.

Alle partijen steunen GroenLinks in dit voorstel. De wethouder wilde nog geen toezegging doen, omdat ze aangaf de officiƫle brief met aanbod van Kindertelefoon nog niet te hebben ontvangen. We blijven scherp op dit onderwerp.