Regionale inkoop Wmo en Jeugd

Op 12 april heeeft onze fractievoorzitter Susan Doorenbos zich  laten informeren over het regionaal inkoopkader Wmo en Jeugd in aanwezigheid van wethouders, raadsleden en ambtenaren uit zeven gemeenten. De bijeenkomst was belegd in Heumen. In deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat de kostenbesparing ( nodig ivm een regionaal tekort van 4 miljoen op jeugdhulp) met name gezocht wordt in het verminderen van residentiële bedden voor jeugd. Dat wil zeggen dat kinderen wanneer ze uit huis geplaatst worden eerder naar een pleeggezin gaan of alsnog thuis blijven wonen met sterk verzwaarde ambulante hulp. Mooi uitgangspunt! 

Susan Doorenbos heeft daar vragen over gesteld. De doelgroep op een groep en de doelgroep in een pleeggezin is namelijk vaak anders. Kinderen op een groep hebben bijvoorbeeld vaak al meerdere pleeggezinnen gehad. Wat is er dus meer nodig zodat kinderen het wel gaan redden in een pleeggezin of thuis waarbij dat voorheen niet lukte? Hoe gaat vernieuwing in hulp/aanbod gestimuleerd worden zodat kinderen die voorheen op een groep geplaatst werden in een gezin op een veilige en pedagogische verantwoorde manier kunnen opgroeien? Wat kan het regionaal inkoopbureau hieraan doen? Hoe zit het met privacy en de deskundigheid van professionals in deze?
Het inkoopbureau geeft aan dat zij met subsidies nieuwe vormen van hulp stimuleren en zij blijven daarnaast in gesprek met partners/professionals om te horen wat nodig is om meer kinderen een kans te geven zich te hechten binnen een gezinssituatie. Op deze manier ontstaan nieuwe vormen zoals bijvoorbeeld een combinatie met deeltijdopvang. Mooi als dit gaat werken.