Succesvolle 'zorg'-bijeenkomst.

Zaterdag 15 februari organiseerde GroenLinks in Mook, in het campagnepand, een themamiddag over de toekomst van de zorg. Met een divers gezelschap werd de nabije toekomst besproken, zoals die voor de inwoners van Mook en Middelaar realiteit wordt na 1 januari 2015. Best snel dus !

Zaterdag 15 februari organiseerde GroenLinks in Mook, in het campagnepand, een themamiddag over de toekomst van de zorg. Met een divers gezelschap werd de nabije toekomst besproken, zoals die voor de inwoners van Mook en Middelaar realiteit wordt na 1 januari 2015. Best snel dus !

De drie sprekers hadden elk hun eigen insteek : Eric Dragt behandelde de veranderingen in de jeugdzorg, dhr Knipscheer vertelde in zijn hoedanigheid als voorzitter van de WMO-raad over de periode na 1 januari en uit Middelaar hadden Rick Schut en Caroline van der Laan enthousiaste verhalen over de dorpsondersteuner en het Thuishuis. Een en ander ging gepaard met vele vragen uit het actieve publiek.

Conclusie van de middag : de invoering van de 'nieuwe', door de gemeente uit te voeren zorg zal nog met de nodige problemen te kampen krijgen, maar de uitgangspunten zoals die vastliggen zijn wel veelbelovend.