Zorg in het campagnepand

Op 15 februari van 1400u tot 1600u vindt in het campagnepand van GroenLinks Mook en Middelaar een bijeenkomst plaats rond het thema zorg.

 

Per 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor veel vormen van zorgverlening: ze krijgen verantwoordelijkheden die eerst bij de rijksoverheid lagen en moeten zorgen dat dat op gemeente-niveau goed wordt uitgevoerd, maar ze krijgen er wel minder geld voor.

Op 15 februari van 1400u tot 1600u vindt in het campagnepand van GroenLinks Mook en Middelaar een bijeenkomst plaats rond het thema zorg.

 

Per 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor veel vormen van zorgverlening: ze krijgen verantwoordelijkheden die eerst bij de rijksoverheid lagen en moeten zorgen dat dat op gemeente-niveau goed wordt uitgevoerd, maar ze krijgen er wel minder geld voor.

GroenLinks is er niet gerust op dat dit helemaal goed gaat komen: worden er geen mensen het slachtoffer van deze overgang ? We hebben een aantal mensen uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over de toekomst van de zorg:

  • Dhr Knipscheer, voorzitter van de WMO-raad in de gemeente Mook en Middelaar
  • Eric Dragt, medewerker in de jeugdzorg.
  • Carolien van der Laan en Rick Schut uit Middelaar: zij hebben beiden concrete ideeën over hoe we na 1 januari 2015 de zorg in onze gemeente kunnen gaan inrichten.

Voor het publiek is er gelegenheid genoeg om mee te denken en misschien komen we gezamelijk tot nieuwe denkbeelden hoe we een en ander beter op kunnen pakken !