Beleidsplan WMO en Jeugd :recht op uitdagen en meer aandacht voor jeugd.

 

De fractie van Groenlinks in de gemeenteraad van Mook en Middelaar vraagt meer aandacht voor de jeugd. Groenlinks zag dat er in het beleidsplan Ondersteuning en zorg 2015-2016 (WMO en jeugd) alleen bijzondere aandacht uitging naar ouderen. GroenLinks vindt het een erg goede zaak om bijzondere aandacht te geven aan ouderen zodat zij zo lang mogelijk actief kunnen participeren in de samenleving.

 

De fractie van Groenlinks in de gemeenteraad van Mook en Middelaar vraagt meer aandacht voor de jeugd. Groenlinks zag dat er in het beleidsplan Ondersteuning en zorg 2015-2016 (WMO en jeugd) alleen bijzondere aandacht uitging naar ouderen. GroenLinks vindt het een erg goede zaak om bijzondere aandacht te geven aan ouderen zodat zij zo lang mogelijk actief kunnen participeren in de samenleving.

Naast de aandacht voor ouderen zijn wij echter van mening dat ook jeugdigen en het gezin waarin zij opgroeien  bijzondere aandacht verdienen. Met het oplossen van problemen op jeugdige leeftijd kan men een lang traject van hulpverlening vroegtijdig voorkomen.De wethouder heeft in de commissie samenleving van 7 oktober de toezegging gedaan het beleidsplan op dit gebied aan te gaan passen.

De wethouder heeft daarnaast toegezegd de motie 'Right to challenge' ( zie het nieuwsbericht hierover) uit te gaan werken en neemt het uitdagingsrecht op in bovenstaand beleidsplan.