GroenLinks neemt deel aan het college in Mook en Middelaar

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn in de gemeente Mook en Middelaar de partijen DGP, PvdA en GroenLinks onderhandelingen begonnen om te komen tot een coalitie. Deze onderhandelingen zijn op 11 april succesvol afgerond met het tekenen van het coalitie-akkoord door de fractievoorzitters. Namens GroenLinks is Pepijn Baneke de wethouderskandidaat met als beoogde portefeuille Milieu, Tourisme en Recreatie, Openbare Ruimte en Economie.

DGP, PvdA en GroenLinks hebben besloten om samen een coalitie te vormen. De onderhandelingen zijn afgerond en het coalitieprogramma is op 11 april 2014 ondertekend door de fractievoorzitters: Ger Mulders (DGP), Lee Tonnaer (PvdA) en Susan Doorenbos (GL). Susan volgt Pepijn Baneke op die kandidaat wethouder is. Geertjan Wienhoven (DGP) en Karin Peters (PvdA) zijn de andere twee kandidaat wethouders.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben de partijen DGP, PvdA en GroenLinks een grote winst geboekt. Deze drie partijen veroverden elk één extra zetel in de Gemeenteraad van Mook en Middelaar. DGP behaalde vijf en PvdA en GroenLinks beide twee zetels. Samen goed voor negen van de dertien zetels.
Omdat geen van de partijen voorstander was van een smalle coalitie met een krappe meerderheid in de raad hebben zij besloten de onderhandelingen te starten voor de vorming van een brede coalitie met een groot draagvlak in de gemeenteraad. Ook de VVD en het CDA zijn in de gelegenheid gesteld om een bijdrage aan het programma te leveren. Zij hebben daar geen gebruik van gemaakt.

De programmatische verschillen tussen de drie partijen zijn niet groot. Er is wel sprake van accentverschillen die terug te vinden zijn in het coalitieprogramma. Met die verschillen hebben de partijen zich in de verkiezingscampagne geprofileerd.
Over de noodzaak van een grotere betrokkenheid van de burgers bij de totstandkoming en realisering van beleid zijn de partijen het zeer met elkaar eens. De drie partijen deelden de opvatting dat de gemeente creatief zal moeten zijn en over de beleidsterreinen heen oplossingen zal moeten bedenken. Op de beleidsterreinen: ouderen, huisvesting en de decentralisatietaken hebben de partijen elkaar goed kunnen vinden.
Een niet onbelangrijk issue is de oriëntatie van de coalitiepartners in noordelijke of zuidelijke richting. Ook op dat punt zijn de partijen het met elkaar eens. Als zelfstandige gemeente is en blijft Mook en Middelaar een betrouwbare en loyale samenwerkingspartner. Voor zowel Noord-Limburg als voor het Rijk van Nijmegen en in bijzonder de gemeente Heumen. Daar waar nodig zullen de samenwerkingsrelaties verstevigd worden.