Nieuws

Trots op verzamelde rugzakjes

Susan Doorenbos is erg blij met de gemaakte rugzakjes in Mook en Middelaar : 

Overweldigend waren de ruim vierhonderd rugzakjes die we vandaag weggebracht hebben! Ze zitten nu in de kindercontainer en komen woensdag aan op Heumensoord.
Het was een mooie samenwerking tussen politiek, burgers (en ondernemers. De ondernemer hielp belangeloos met het vervoer.)
Ik ben vooral trots op al die kinderen.  Heel veel rugzakjes voor een hele kleine gemeente!

GroenLinks dient motie in over opvang vluchtelingen

GroenLinks heeft in de commissie Samenleving van 8 september jl. vragen gesteld over mogelijke vluchtelingen opvang in Mook en Middelaar. De burgemeester gaf aan dat er in de gemeente geen mogelijkheden zijn voor opvang van grote aantallen waar het COA om vroeg. Er werd geen actie ondernomen om contact te zoeken met het COA.

Lees verder

Doe mee aan Internationale Klimaatmars in Parijs

De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn groot en ontvouwen zich sneller dan verwacht. Nu al zijn die  gevolgen zichtbaar: sneller smeltende gletsjers, grote overstromingen, gebieden met enorme droogte. Mensen worden gedwongen hun leefgebied te verlaten. Klimaatvluchtelingen.  Als we niet NU internationaal tot actie overgaan dreigen de gevolgen steeds onbeheersbaarder te worden. Dan verliezen we de controle op het klimaat. Een klimaatcatastrofe is dan het gevolg.
Dit mag niet gebeuren! We moeten wereldwijd forse stappen zetten in het terug dringen van het gebruik van fossiele energie en overschakelen op duurzame vormen van energie. Nederland loopt helaas hopeloos achter. Gelukkig groeit in brede kringen het besef dat het snel anders moet! President Obama en de Paus deden scherpe uitspraken en zien het gevaar.
In december komt de internationale politieke gemeenschap in Parijs bijeen voor een  cruciale klimaattop! Bindende afspraken zijn nodig.
We moeten als burgers aan de wereldleiders laten zien dat er een goed klimaatverdrag gesloten moet worden. Om de druk op te voeren wordt er gewerkt aan een massale internationale demonstratie in Parijs. GroenLinks roept haar leden, kiezers en burgers op: doe mee!

Lees verder

GroenLinks roept op tot daadkracht in Algemene Beschouwingen

Vorig jaar begon ik mijn algemene beschouwingen met het feit dat wij onder de indruk waren. Onder de indruk van het in korte tijd maken van de destijds perspectiefnota.  Nu na een jaar,  is het mooi te ervaren dat we misschien nog wel meer onder de indruk zijn. De kadernota en voorjaarsnota zijn in begrijpelijk Nederlands opgesteld, en daar waar cijfers veranderen wordt dit ook toegelicht. Dank college en ambtelijke organisatie voor deze twee overzichtelijk en leesbare stukken maar ook voor alle andere stukken van afgelopen jaar.

Een jaar zitten we nu in de coalitie, een nieuwe ervaring voor Groenlinks Mook en Middelaar. Wij zitten in deze coalitie dankzij de mensen in Mook en Middelaar die duurzaam en sociaal kiezen, denken en doen. Wij  willen voor hen het  verschil maken. Door het meeschrijven met het coalitieprogramma konden we ons  accent leggen op de plannen die dit college zou gaan uitvoeren. Groen,  goede zorg voor jong en oud, verkeersveiligheid, werk  en vernieuwing waren onze uitgangspunten. En dat zijn ze nog. En ze staan nu  voor een groot deel in mooie plannen. Super, maar we willen nu graag concreet vooruit. Na een jaar plannen maken bekruipt ons het gevoel college ga maar los:  daadkracht, resultaten zien, concreet aan de slag gaan. Kortom vooruit gaan!

Lees verder

GroenLinks Mook en Middelaar stijgt t.o.v. 2011

Nu de uitslagen geteld zijn blijkt dat in de gemeente Mook en Middelaar GroenLinks gestegen is van 8,9 procent naar 9,5 procent. Hierbij is Mook en Middelaar een van de weinige gemeenten in Limburg die t.o.v. 2011 een stijging laat zien.

Lees verder