Nieuws

GroenLinks vraagt aandacht voor Kindertelefoon

De positie van de Kindertelefoon staat onder druk. Via een landelijke inkoop werd de dienst voor de gemeente Mook en Middelaar afgenomen. Voor 2018 en later is dit niet meer het geval. GroenLinks vindt het belangrijk dat de Kindertelefoon beschikbaar blijft voor de kinderen in onze gemeente en alle kinderen in Nederland. In de commissievergadering Samenleving heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de positie van de kindertelefoon in de gemeente. De Kindertelefoon heeft alle gemeenten een aanbod gedaan om te blijven bestaan waar gemeenten voor 1 juni op moeten reageren. We hebben er voor gepleit om gebruik te maken van dit aanbod.

Lees verder

Regionale inkoop Wmo en Jeugd

Op 12 april heeeft onze fractievoorzitter Susan Doorenbos zich  laten informeren over het regionaal inkoopkader Wmo en Jeugd in aanwezigheid van wethouders, raadsleden en ambtenaren uit zeven gemeenten. De bijeenkomst was belegd in Heumen. In deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat de kostenbesparing ( nodig ivm een regionaal tekort van 4 miljoen op jeugdhulp) met name gezocht wordt in het verminderen van residentiële bedden voor jeugd. Dat wil zeggen dat kinderen wanneer ze uit huis geplaatst worden eerder naar een pleeggezin gaan of alsnog thuis blijven wonen met sterk verzwaarde ambulante hulp. Mooi uitgangspunt! 

Lees verder

GroenLinks stelt schriftelijke vragen over veiligheid van burgers in Mook en Middelaar

Op uitnodiging van Susan Doorenbos zijn GroenLinks statenleden Carla Brugman en Andy Rossel op werkbezoek geweest in de gemeente Mook en Middelaar ( zie bericht d.d.11 januari 2017) . Het doel hiervan was o.a. aandacht te vragen voor de onveiligheid van burgers die ontstaat door  regels/bureaucratisering die te maken hebben met de specifieke ligging van Mook en Middelaar op de grens van Limburg en Gelderland.

De statenleden delen onze zorgen en hebben dit vertaald naar de volgende schriftelijke vragen. De gegeven antwoorden zijn ook bijgevoegd.

Bezoek GroenLinks Statenfractie aan Mook en Middelaar

Vandaag bezochten Carla Brugman en Andy Rossel, Limburgse statenleden voor GroenLinks onze prachtige gemeente. Fractievoorzitter Susan Doorenbos : 

Een zeer waardevolle en leuke bijeenkomst waarbij we als gemeentefractie (en Jo, raadslid uit Berg en Dal) beide statenleden van GL hebben bijgepraat over actuele onderwerpen betreffende onze mooie gemeente Mook en Middelaar. Met dank ook aan de burgemeester voor de extra input.

Mook overschot huisvesting vluchtelingen dankzij motie GroenLinks

Dankzij een motie van GroenLinks Mook en Middelaar is de gemeente hard aan de slag gegaan om statushouders uit de destijds overvolle azc's te krijgen. Vluchtelingen kunnen dan doorstromen van noodopvang naar AZC. Een mooi resultaat. De motie werd overigens door alle partijen ondertekend.

Lees verder