Nieuws

Samen naar de GroenLinks meetup in Nijmegen

GroenLinks organiseert op 13 januari in Nijmegen een grote Meetup waar we met elkaar en met Jesse in gesprek gaan over de Nederlandse waarden en wat ons in Nederland bindt.
 
GroenLinks Noord-Limburg gaat met een aantal mensen naar deze meetup?  Ga je met ons mee?
 
Meld je dan aan op https://steun.groenlinks.nl/page/s/meetup_nijmegen, en geef je aanmelding aan ons door, wij gaan kijken of we gezamenlijk kunnen reizen!

GroenLinks benadrukt belang van een groene, zorgende, verkeersveilige, vernieuwende gemeente

Susan Doorenbos bedankt in haar bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2016 allereerst het college en de ambtelijke organisatie voor de voorjaarsnota en kadernota. Twee overzichtelijke en leesbare stukken. Zoals altijd zijn de stukken op tijd, leesbaar en overzichtelijk. GroenLinks is zich ervan bewust dat dit elke keer vanuit een kleine organisatie een hele prestatie is. 

GroenLinks geeft ieder jaar in haar beschouwingen weer hoe wij onze gemeente graag zien. Dat verandert niet. De fractie van GroenLinks zal de komende jaren net als voorheen aandacht vragen voor groen, goede zorg voor jong en oud, verkeersveiligheid en vernieuwing. Aandacht en stimulering van burgerparticipatie en burgerinitiatieven! 

Vorig jaar riep GroenLinks op tot daadkracht. Dit jaar vragen wij met name om burgerparticipatie en duurzaamheid/energieneutraliteit.

Lees verder

Bijzonder Doelgroepenvervoer: het kan veel duurzamer

Deze maand beslissen de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen over de aanbesteding voor het bijzonder doelgroepenvervoer, waarin het vervoer voor ouderen, schoolkinderen en mensen met een beperking wordt geregeld. Het concept, dat over enkele weken aanbesteed wordt, regelt een efficiëntere vorm van vervoer die naar het zich laat aanzien ook klantvriendelijker kan zijn voor deze groep.

Maar wordt er door de deelnemende gemeenten niet teveel gekeken naar alleen het kostenvoordeel? GroenLinks-raadsleden uit de regio (raadsleden uit Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Duiven, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort) doen een nadrukkelijk beroep op het GO en op de wethouders van de 19 gemeenten in de regio in Arnhem en Nijmegen: kies bij de aanbesteding voor gezond en duurzaam vervoer.

Lees verder

GroenLinks Mook en Middelaar wenst iedereen een sociaal en duurzaam 2016!!!

GroenLinks heeft zin in 2016. Een jaar waar wij ons weer volop zullen inzetten voor:

 • Goede (jeugd)zorg
 • Het behoud en onderhouden van het Maasheggenlandschap
 • Woningbouw voor jongeren
 • Opvang van vluchtelingen (afhankelijk van het COA) en statushouders
 • Het inzetten en gebruiken van de beschikbare subsidie (Nedvang) m.b.t. zwerfvuil om met name de jeugd actief te betrekken bij het probleem van zwerfvuil
 • Het stimuleren van het energieneutraal maken van onze gemeente
 • De aanleg van het fietssnelpad Cuijk-Nijmegen waarbij de burgers zeggenschap krijgen over de veiligheid en inrichting van dit pad.
 • Een oplossing voor de fietsers en wandelaars op het spoorbruggetje in Molenhoek
 • Verkeersveiligheid
 • Een tegenprestatie die uit gaat van het stimuleren van mensen i.p.v. controle en repressie zodat mensen participeren in de maatschappij en daarnaast energie overhouden om te solliciteren en te integreren naar werk.
 • Het in samenspraak met de bewoners bouwen aan een gezond maatschappelijk vastgoed met in elke kern een ontmoetingsruimte voor verenigingen
 • De ontwikkeling van de kern Mook, zodat Mook zich daadwerkelijk gaat ontwikkelen voor jong en oud.
 • Minder vuurwerkoverlast
 • Een schone Maas

Doe je mee?

Fractie Mook & Middelaar zoekt nieuwe leden

GroenLinks Noord-Limburg heeft tijdens haar jaarlijkse ALV op 9 december jongstleden nadrukkelijk stil gestaan bij de werving en activering van nieuwe leden. Met name de fractie in Mook en Middellaar zou graag leden activeren om het raadswerk te kunnen ondersteunen.

Lees verder

GroenLinks betreurt besluit raadslid uit de fractie te stappen

Fractie en bestuur van GroenLinks Mook en Middelaar betreuren het besluit van Jan Boot om uit de GroenLinkse fractie te stappen. 
Jan heeft met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap beëindigd en verlaat daarmee de fractie van GroenLinks. 
Fractie en bestuur waren met elkaar in gesprek om de onderlinge samenwerking van de afgelopen periode te evalueren.
We gaan er van uit dat Jan zich terug zal trekken uit de raad en zijn zetel aan GroenLinks ter beschikking zal stellen.