Nieuws

Beleidsplan WMO en Jeugd :recht op uitdagen en meer aandacht voor jeugd.

 

De fractie van Groenlinks in de gemeenteraad van Mook en Middelaar vraagt meer aandacht voor de jeugd. Groenlinks zag dat er in het beleidsplan Ondersteuning en zorg 2015-2016 (WMO en jeugd) alleen bijzondere aandacht uitging naar ouderen. GroenLinks vindt het een erg goede zaak om bijzondere aandacht te geven aan ouderen zodat zij zo lang mogelijk actief kunnen participeren in de samenleving.

Lees verder

Gezinnen met meerdere problemen : precieze aantallen achterhalen en expertise vergroten.

De gemeente Mook en Middelaar wordt net als alle andere gemeentes in Nederland vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gedecentraliseerde zorg. De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen of de gemeente goed zicht heeft wat er gevraagd wordt met betrekking tot gezinnen met meerdere problemen ( ' multi-problemgezinnen' ) en zorgmijders binnen de lokale toegang. Is er genoeg expertise in huis bij de gemeente voor deze problematiek en om hoeveel mensen gaat het? Belangrijke punten om goed beleid te voeren en dus hulp te kunnen geven.

Lees verder

De Zonatlas voor Mook en Middelaar is online !

Met een eenvoudige rekenmodule kan de burger zien of er voldoende zon op het dak staat, hoeveel zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden en wat het oplevert voor milieu en portemonnee. Daarnaast kan de geïnteresseerde burger meteen alle informatie vinden over lokale mogelijkheden en installatiebedrijven. Naast particulieren kunnen ook gemeenten en coöperaties met deze informatie aan de slag.

Lees verder

GroenLinks beschouwt 3 maanden college

Fractievoorzitter Susan Doorenbos sprak tijdens de recente algemene beschouwingen voor het eerst de raad toe. In haar maiden speech spreekt zij uit dat GroenLinks de komende periode vooral aandacht zal vragen voor groen, goede zorg voor jong en oud, verkeersveiligheid en vernieuwing.  Laat burgers mee praten en initiatieven nemen! Geef ze het Right to challenge!

Lees verder

GroenLinks neemt deel aan het college in Mook en Middelaar

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn in de gemeente Mook en Middelaar de partijen DGP, PvdA en GroenLinks onderhandelingen begonnen om te komen tot een coalitie. Deze onderhandelingen zijn op 11 april succesvol afgerond met het tekenen van het coalitie-akkoord door de fractievoorzitters. Namens GroenLinks is Pepijn Baneke de wethouderskandidaat met als beoogde portefeuille Milieu, Tourisme en Recreatie, Openbare Ruimte en Economie.

Lees verder