Nieuws

GroenLinks presenteert verkiezingsprogramma

Kandidaten

Mook en Middelaar is een bijzonder mooie, groene en sociale gemeente. De gemeente kenmerkt zich ook door verschillende dorpen met een eigen identiteit, bijzondere lokale initiatieven, kritische burgers, vergrijzing maar ook verborgen armoede.GroenLinks wil de komende vier jaar van Mook en Middelaar een gemeente maken die duurzaam is, groen, gezond en waar iedereen op zijn eigen manier aan meedoet.

Lees verder

Onze mensen, onze ideeēn

Onze kandidaten

Onze kandidaten zijn er klaar voor! Samen willen we met de inwoners van Mook en Middelaar gaan werken aan een groener, duurzamer en menselijker Mook en Middelaar.

Lees verder

Susan Doorenbos unaniem gekozen tot lijsttrekker voor GroenLinks Mook en Middelaar

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks op 13 december jl. is Susan Doorenbos gekozen tot aanvoerder van de kandidatenlijst. Susan heeft aan het begin van de huidige raadsperiode de rol van fractievoorzitter op zich genomen. Zij heeft daar veel energie gegeven en uitgehaald en wil de komende tijd deze rol graag voortzetten.

Susan: “Ik kijk er naar uit om met het gekozen team Mook en Middelaar een duurzame en sociale stimulans te geven!“.

Lees verder

GroenLinks presenteert algemene beschouwingen in filmvorm.

In de geest van de strategische toekomstvisie en de oproep van de burgemeester om als raadsleden vernieuwend te werken willen wij hiermee meteen een start maken. Onze fractievoorzitter Susan Doorenbos presenteerde vandaag haar algemene beschouwingen door de raad mee te nemen de gemeente  door!

De gemeenteraad van Mook en Middelaar, wat is er aan de hand ?

De afgelopen tijd is er in de pers het een en ander verschenen over vermeende problemen binnen de gemeenteraad van Mook en Middelaar. Het ging dan met name over de rol die de coalitie, gevormd door de DGP, PvdA en GroenLinks, zou hebben gespeeld in relatie tot de fractievoorzitter van de VVD, mevrouw de Vito.

Omdat op meerdere vergaderverslagen en bijbehorende stukken geheimhouding lag was het niet mogelijk om deze zaak voor de bevolking van Mook en Middelaar duidelijk te maken, zonder dat er een strafbaar feit werd gepleegd. Dit had tot gevolg dat er veel halve waarheden en onwaarheden in de media kwamen.

Afgelopen dinsdag, 23 mei 2017, is er door de gemeenteraad daarom besloten om de geheimhouding op te heffen zodat er duidelijk gemaakt kan worden wat er nu precies aan de hand is en waar het probleem zit.

Lees verder