Mook en Middelaar : groener, duurzamer, menselijker!

De top 10 uit ons verkiezingsprogramma :

  1. We zijn een energieneutrale gemeente in 2030. Wat we nu doen en laten, raakt direct de toekomst van onze kinderen. GroenLinks kiest ervoor klimaatverandering aan te pakken. 
  2. Het gat tussen arm en rijk wordt steeds groter. Er groeien kinderen in armoede op: ieder kind verdient een eerlijke start. De sociale dienst krijgt ruimte. Om met specifieke situaties rekening te houden, regels zijn niet heilig, de uitkomst telt.
  3. De fiets regeert, de auto is te gast in alle kernen. We maken de dorpen verkeersveilig en fietsvriendelijk. Daarnaast moet het fiets/voetgangersbruggetje over het spoor in Molenhoek er komen.
  4. We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg: het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiële problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst. Een vast gezicht aan het bed: wie ziek is, verdient een persoonlijke behandeling. De werkdruk omlaag.
  5. Wij ondersteunen energiebesparing en energieopwekking bij inwoners en bedrijven. Wij kiezen o.a. voor een zonnepanelenproject voor alle inwoners: ook inwoners met weinig geld of geen geschikt dak.
  6. Station Mook Molenhoek blijft het groenste station van Nederland. Het terrein achter het station krijgt de bestemming natuurgebied i.p.v. industriegebied.
  7. Inwoners worden bij de start van het beleid direct betrokken. We stellen o.a. een adviesraad natuur en milieu in.
  8. We stellen een kinderraad in en benoemen een kinderburgemeester. Kinderen praten mee in onze gemeente.
  9. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning: We blijven ons inzetten voor huisvesting van jongeren. We onderzoeken alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld 'Tiny houses'.
  10. We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, die bijdrage aan een actieve, open en solidaire samenleving: Een straat incidenteel afsluiten voor een buurtactiviteit draagt daaraan bij.